Clube Vide, Vide!

Condicions de Venda

“Os prezos dos produtos inclúen IVE”

RECEPCIÓN E CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

Unha vez que realice a compra, enviaremos á conta de correo que nos facilitou, un resumo do seu pedido co número de referencia asignado, artigos que comprou, desagregación de gastos adicionais como gastos de envío ou outros se os houbese como gastos polo uso do medio de pago seleccionado e datos para contactar connosco. Ademais, recibirá unha copia destas mesmas condicións xerais para que poida consultalas se é necesario. Co seu pedido recibirá en papel a factura correspondente.

COBERTURA TERRITORIAL

Os produtos ofertados de distribúen nos seguintes territorios: Estado español peninsular e Illas Baleares, Portugal, Francia, Alemaña, Bélxica, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Austria, Gran Bretaña, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Suecia, Finlandia, Noruega e Suíza. Para outros destinos pode consultarnos condicións en CONTACTO, info@videvide.net ou 981 58 29 11.

 GASTOS DE ENVÍO

Os gastos de envío teñen os seguintes custos, que poderás ver tamén desagregados durante o proceso de compra dependendo estes de a dirección de envío. Tamén ten a posibilidade de recoller o seu pedido nas nosas tendas e aforrarase os gastos de envío.

FORMAS DE PAGO

 TARXETAS DE CRÉDITO

Pode utilizar tarxetas de crédito VISA ou MASTERCARD para abonar o importe da súa compra na nosa tenda online.

PAYPAL

Pode realizar o seu pago mediante a súa conta de Paypal.

TRANSFERENCIA BANCARIA

Para pagar mediante transferencia bancaria debe enviarnos o xustificante de ingreso por correo electrónico a info@videvide.net tras realizar a transferencia ao número de conta ES90 2080 0319 6330 4002 1785


*Pedidos a Canarias, Ceuta e Melilla Os pedidos cuxo destino sexa Canarias, Ceuta ou Melilla, terán que ser pagados mediante Tarxetas, Paypal ou Transferencia Bancaria. Non se admiten pedidos en CONTRA REMBOLSO.

PRAZO DE ENTREGA

Todos os envíos realizaranse por medio da empresa de mensaxería urxente.

O seu pedido será enviado desde o noso almacén nun prazo máximo de 24 horas hábiles, e vostede recibirao na dirección que nos indique nun prazo máximo de 72 horas hábiles desde o momento do pedido. Recibirá unha mensaxe de texto informándolle do día no que recibirá o seu pedido. Para outras localidades fóra da Península, consulte táboa de Envío Durante a época de rebaixas estes prazos poderían atrasarse en 24 h adicionais. Se escolleu a opción recollida en tenda, poderá pasar a recoller o seu pedido nun prazo de 24 horas hábiles. Se por calquera causa non podemos servirlle a súa mercadoría nun prazo máximo de 30 días naturais que estipula a Lei 3/2014, solicitarémoslle que nos indique se dispoñemos dun novo prazo adicional, salvo no caso de que ese artigo xa non estea dispoñible ou a compra realizouse por un prazo concreto e así o expresase o consumidor. Neste caso vostede ten dereito a resolver o contrato.

Pode ver como facelo nos apartado CAMBIOS E DEVOLUCIÓNS, Dereito de Desistencia.

CAMBIOS E DEVOLUCIÓNS

Dereito de desistencia Ten vostede dereito a desistir do presente contrato nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación. O prazo de desistencia expirará aos 14 días naturais do día que vostede ou un terceiro por vostede indicado, distinto do transportista, adquiriu a posesión material dos bens. Para exercer o dereito de desistencia, deberá notificarnos a:

Vide, Vide! Espazo Enocultural
CIF: B70365523

Domicilio social: Rúa Fonte de Santo Antonio 10 baixo 15702, Santiago de Compostela Teléfono: 981 582 911
Mail: info@videide.net

Para cumprir o prazo de desistencia, abonda con que a comunicación relativa ao exercicio pola súa banda deste dereito sexa enviada antes de que venza o prazo correspondente. Consecuencias da desistencia En caso de desistencia pola súa banda, devolverémoslle todos os pagos recibidos de vostede, incluídos os gastos de entrega (coa excepción dos gastos adicionais resultantes da elección pola súa banda dunha modalidade de entrega diferente á modalidade menos custosa de entrega ordinaria que ofrezamos) sen ningunha demora indebida e, en todo caso, como moi tarde 14 días naturais a partir da data na que se nos informe da súa decisión de desistir do presente contrato. Procederemos a efectuar o devandito reembolso utilizando o mesmo medio de pago empregado por vostede para a transacción inicial, a non ser que haxa vostede disposto expresamente o contrario; en todo caso, non incorrerá en ningún gasto como consecuencia do reembolso. Poderemos reter o reembolso ata recibir os bens, ou ata que vostede presentase unha proba da devolución dos mesmos, segundo que condición cúmprase primeiro. Deberá vostede devolvernos ou entregarnos directamente os bens ou a

Vide, Vide! Espazo Enocultural
CIF: B70365523
Domicilio social: Rúa Fonte de Santo Antonio 10 baixo 15702, Santiago de Compostela Teléfono: 981 582 911
Mail: info@videide.net

Sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, como moi tarde no prazo de 14 días naturais a partir da data en que nos comunique a súa decisión de desistencia do contrato. Considerarase cumprido o prazo se efectúa a devolución dos bens antes de que concluíse devandito prazo. Deberá vostede asumir o custo directo de devolución dos bens. Só será vostede responsable da diminución de valor dos bens resultante dunha manipulación distinta á necesaria para establecer a natureza, as características e o funcionamento dos bens. Modelo de formulario de desistencia

– Á atención de
Vide, Vide! Espazo Enocultural
CIF: B70365523
Domicilio social: Rúa Fonte de Santo Antonio 10 baixo 15702, Santiago de Compostela Teléfono: 981 582 911
Mail: info@videide.net

– Pola presente comunícolle/comunicamos (*) que desisto da miña/desistimos do noso (*) contrato de venda do seguinte ben/prestación do seguinte servizo (*) – Pedido o/recibido o (*) – Nomee do consumidor e usuario ou dos consumidores e usuarios – Domicilio do consumidor e usuario ou dos consumidores e usuarios – Asina do consumidor e usuario ou dos consumidores e usuarios (só se o presente formulario preséntase en papel)” – Data (*) Táchese o que non proceda.

Base normativa
Art. 97.1.i) LGDCU
“O dereito de desistencia non será aplicable aos contratos que se refiran a: a) A subministración de bens confeccionados conforme ás especificacións do consumidor e usuario ou claramente personalizados. b) A subministración de bens que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez. c) A subministración de bens precintados que non sexan aptos para ser devoltos por razóns de protección da saúde ou de hixiene e que fosen desprecintados tras a entrega. d) A subministración de gravacións sonoras ou de vídeo precintadas ou de programas informáticos precintados que fosen desprecintados polo consumidor e usuario despois da entrega.

Base normativa
Art. 97.1. l) LGDCU, 103 LGDCU

DEVOLUCIÓNS

  • Seu pedido poderá ser devolto nun prazo máximo de 14 días desde a súa recepción.
  • O produto debe estar sen usar e coa súa embalaxe orixinal.
  • Debe introducir no paquete a súa folla de devolución ou se non dispón dela, a súa folla de pedido.
  • O produto deberá ser empaquetado de forma similar a como o recibiu.
  • Ante calquera dúbida pode contactar co noso servizo de atención ao cliente: Teléfono: 981 582 911 Mail: info@videide.net

 ARTIGO EN SUBSTITUCIÓN

Se o artigo non está dispoñible poderemos ofrecerlle sen incremento no prezo un produto de características similares. É a súa potestade aceptar o novo produto coma se fose o inicialmente solicitado ou desistir da súa compra.

GARANTÍAS

En caso de produto defectuoso, o vendedor (Vide, Vide!) procederá, segundo corresponda, á reparación, substitución, rebaixa do prezo ou resolución do contrato, xestións que serán gratuítas para o consumidor e usuario. O vendedor responde das faltas de conformidade que se manifesten nun prazo de dous anos desde a entrega. O consumidor e usuario deberá informar o vendedor da falta de conformidade no prazo de dous meses desde que tivo coñecemento dela.

CÓDIGOS PROMOCIONAIS

A devolución de artigos en pedidos con código promociona, implica a perda parcial do importe do código sempre que rompan as condicións de utilización do mesmo.

IMAXES DOS ARTIGOS

Todas as imaxes dos artigos son propiedade de Vide, Vide!. Pode existir unha lixeira diferenza entre a cor da imaxe e a cor real do artigo debido á calidade da foto ou á resolución e configuración dos dispositivos electrónicos.

Carriño de compras0
Non hai produtos no carriño!
Continuar mercando
0